KONZULTACE...aneb žít a jít svou cestou...

Kráčet vlastní cestou sebou může přinášet různé osobní výzvy. Někdy jsou výzvy tak velké, že potřebujeme někoho, kdo nám je pomůže překonat.

Mým posláním je být podporou pro toho, kdo to na své cestě potřebuje. Pomáhám klientům na jejich životní cestě. Společná cesta je někdy to, co nám může pomoci otevřít oči i srdce.

Konzultace probíhá formou volného a přirozeného sdílení, ve kterém může klient mluvit otevřeně o všem co potřebuje. Během úvodního prvního setkání vyplyne záměr nebo směr cesty, kterou se následně můžeme společně vydat.

offline nebo online úvodní konzultace

Cena: 1hod. | 600,-

Těším se na naše společné setkání