"V rámci osobních konzultací doprovázím klienty jejich cestou k objevování vlastní síly a individuální celistvosti."


Jak pracuji?

  • ve své praxi kombinuji především metody zážitkové terapie a příběhy skrytých archetypů uvnitř každého z nás
  • pracuji s archetypy, s vizualizacemi, imaginacemi, s pohybem,...

Co můžete očekávat?

  • bezpečný prostor ve kterém můžete objevit a prozkoumat jednotlivé části sebe sama

Můžete se těšit na posílení a podporu v rámci:

  • sebereflexe (rozplétání myšlenkových vzorců a konstruktů)
  • seberegulace (kontakt s hlubšími emocemi a práce s nimi)
  • sebepoznání (poznávání svých stinných stránek, darů a práce s nimi) 
  • seberealizace (kotvení poznaného v realitě a posun vpřed)

offline nebo online konzultace

Cena: 1hod. | 1000,-

Těším se na naši společnou cestu