Rovnováha aneb plánování vs intuice

Co je pro mě rovnováha? A proč ji hledat?

Jak najít rovnováhu mezi plánováním a spontánním rozhodnutím?

ROVNOVÁHA

Pod pojmem rovnováha se skrývá spoustu významů. Na rovnováhu nahlížím jako na HARMONII, KLID nebo třeba DŮVĚRU.


Pokud si představíme váhy se závažím, snažíme se obě strany vyrovnat, tak aby byly ve středu. Pokud přijmeme, že stejně tak je to s člověkem zjistíme, že naším cílem je být ve svém středu. V našem životě tedy hledáme rovnováhu v různých oblastech našeho života. Může to být rovnováha mezi prací & odpočinkem, časem pro sebe & pro ostatní, ženskou & mužskou energií.


"Jinak řečeno vše je DÁVÁNÍ & PŘIJÍMÁNÍ."


Dáváme a přijímáme dárky, kupujeme a prodáváme věci, ale také předáváme svou energii a stejně tak ji přijímáme.

Proč rovnováhu hledat?

Pokud tedy budeme vydávat energii a přijímat stejně, jsme klidní a cítíme se dobře, "ve svém středu". Pokud jsme, ale často unavení nebo vyčerpaní pravděpodobně vynakládáme energii na úkor čerpání energie.

Jak tedy svou rovnováhu můžeme najít?

Rovnováhu najdeme pokud uvěříme, že ji nalézt můžeme. Pokud tedy důvěřujeme sobě, začneme hledat oblasti ve kterých je nám dobře a oblasti na kterých potřebujeme pracovat a chceme se v nich rozvíjet.

Zkuste se teď zamyslet, jak čerpáte energii a jak ji dáváte. Můžete přemýšlet i co vám energii bere a vyčerpává vás. 

TRÉNINK

Sepište si:

Co Vám dodává energii?

Co Vám bere energii?

(například jaké aktivity & činnosti, jaké vztahy a styl komunikace) 

MUŽSKÁ & ŽENSKÁ ENERGIE

Zabývám se rovnováhou z pohledu energie. Je to pro mě tedy balancování mezi mužskou & ženskou energii. S tím, že obě energie vnímám jako součást člověka. Každá lze využít v jiných situacích a oblastech našich životů.

Ženskou energii vnímám jako více intuitivní. V této energii jsem, když se nechávám unášet přítomným okamžikem a mnohem více na mě působí mé podvědomí skrze mé pocity, dojmy a prožitky.

Mužskou energii vnímám jako rozhodnou, plánovací a využívám ji například, když se potřebuji zaměřit na nějaký cíl. Je to pro mě energie, která je více racionální a strategická.

Pokud tedy chceme žít ve "svém středu" dává mi smysl učit se rovnováhu mezi svou mužskou & ženskou energií. Jinak řečeno:


"Učíme se rovnováhu mezi PLÁNOVÁNÍM & INTUICÍ."


PLÁNOVÁNÍ & INTUICE 

Proč plánuji a v čem mi plánování pomáhá?

Vyrostla jsem v rodině, kde jsme nebyli zvyklí příliš plánovat a tak jsem to přijala. Spíše sem se nechávala nést přítomným okamžikem a žila více v přítomnosti. Po čase jsem zjistila, že pokud chci naplňovat svůj život a žít podle svých představ potřebuji vědět kam jdu a tedy je pro mě dobré začít plánovat.

A tak jsem se učila plánovat si svůj čas. Protože to pro mě bylo nové a věděla jsem že je spoustu aktivit, které mě naplňují bez plánování bych se nevěnovala asi žádné:D I tak jsem z počátku měla problém, protože jsem někdy nevěděla čemu dát přednost a chtěla jsem být prostě všude.

Jak plánuji?

Pokud vím, jak by měl vypadat můj život a vím kam jdu (mám sepsaný, vizualizovaný nebo třeba nakreslený svůj příběh), můžu se vrhnout na plánování :)

Začínám tak, že si vytvořím svůj Visionboard na daný rok. Pak si rok rozdělím na různě dlouhé období, které mi zrovna vyhovují (může to být týden, měsíc nebo třeba čtvrtletí, ale to je na každém, jak potřebuje v dané chvíli). Pak se přemýšlím co chci zažít a můžu zažít v přítomnosti. Pak průběžně po týdnech a pak po měsíci reflektuji, jestli jsem se ze své vize a své cesty neodklonila a pokud ano, tak jestli je to tak pro mě v pořádku a stále cesta vede k mé představě o mém životním příběhu.

V mém bývalém zaměstnání, které jsem nazvala: "škola poznání" (Scioškola Brno - úžasné místo plné nádherných lidí a dětí) jsem se naučila, že:


"Změna je trvalý stav."


Každá situace a daný okamžik je proměnný. To co platí teď, už za minutu může být jinak a proto si vždy připouštím, že je dobré nechat se vést svou intuicí, protože vše se jednoduše děje tak jak má pro naše nejlepší dobro.

Proč to tak je? Protože už jsme si svůj záměr stanovili (záměrem myslím, že víme kam jdeme a máme svou vizi o svém příběhu.) A proto se jednoduše můžeme nechat unášet přítomným okamžikem a důvěřovat sobě a svému rozhodnutí.

Jak propojuji plánování a intuici? 

S odstupem času vnímám, že plánování je super, ale důležité je umět jej propojit se spontánností nebo-li se svou intuicí. Jednoduše nechat se vést svými pocity a někdy si dovolit odklonit se od plánu.

Často se mi stane, že si něco naplánuji, ale pak jsem v energii, kdy prostě na danou činnost nemám náladu a nebo prostě vím a cítím, že bych ji měla odložit.

Co mi pomáhá aneb TRÉNINK?

Vytvořila jsem si nástroj v podobě deníčku, který mi usnadňuje plánování. Zapisuji si do něj vše co potřebuji a tedy: myšlenky, inspiraci ale taky týdenní plánování.

V týdenním harmonogramu mám prostor na denní plán ale taky na TODO list s věcmi, které potřebuji v daném týdnu stihnout, ale nezáleží na tom, který den se k nim dostanu. Kdy věci splním se rozhoduji v jednotlivých dnech podle toho, na kterou mám zrovna ten den náladu a příznivou energii.


"Pomáhá mi to nechat věci plynout a umět se přizpůsobit změně a přítomnému okamžiku, ale zároveň plnit vše pro co jsem se rozhodla, že stihnu :)"


P.S.: Deníček je v přípravě výroby a bude pro všechny, jako pomocník na Vaší cestě. Více info hned jak půjde do výroby na stránkách, fb a instagramu ;)  

A tak teď plánuji, ale nelpím na tom, že musím dodržet vše podle plánu. Moje oblíbené heslo je:


"Nejít do tlaku vůči sobě ."


S tímto heslem naprosto souzním a tak jsem ho přijala za svou pravdu a přidala do svého Stromu vědomostí.

A tak žijeme v harmonii se sebou samým a je nám dobře, protože už známe své potřeby, které víme jak naplňovat. A když se někdy třeba necítíme nejlépe a nevíme přesně proč, tak si tento pocit dovolíme prožít a důvěřujeme, že i to je pro nás dobře, za krátký čas totiž opět pochopíme souvislosti a uvědomíme si, že se vše děje opět pro naše dobro. 

Pojďme hrát svůj život s lehkostí a učit se ho prožívat. Zkusme být jednoduše stále trochu dětmi.

Děkuji a přeji Vám

krásný rovnovážný den

s velkou láskou em