Struktura jak plně prožívat přítomnost

Nad čím se zamyslet?

Jak postupovat?

"Hledejme naše cesty aneb pojďme společně vykročit."  


MOJE STRUKTURA


UVĚDOMĚNÍ

ROZHODNUTÍ

VYKROČENÍ

Novou strukturu si vytváříme sami a může ji začít tvořit kdykoliv.

Je jedno kolik je nám let nebo jaké je zrovna období.

Důležité je věřit a uvědomit si, že všechno je možné a vše můžeme změnit našim rozhodnutím. Pak už můžeme vykročit. 


UVĚDOMĚNÍ

PRVNÍ FÁZE

V první fázi je potřeba si uvědomit, že tady žijeme všichni společně a chceme náš život společně prožívat a tvořit. Pak si uvědomíme, že každý člověk se skládá ze tří oblastí. Z pohledu jógy se jedná o tři oblasti: TĚLO, MYSL a DUCH.

Jsme součástí přírody a žijeme v přirozených cyklech, které jsme se naučili vnímat a zapisovat. Vytvořili jsme si strukturu času podle které se nyní řídíme a orientujeme.

Jednou z oblastí, jak vnímáme čas můžou být minuty, hodiny, týdny, měsíce, roky. Čas můžeme vnímat také v obecnější rovině a to v oblastech: MINULOST, PŘÍTOMNOST a BUDOUCNOST.

Vše živé na naší planetě je spojeno a provázáno s přírodou. Pokud si tedy uvědomíme, že jsme spojeni s přírodou i my, začneme vnímat člověka, jako bytost, která se řídí jistými časovými intervaly. Tyto intervaly můžeme pochopit, pokud se začneme zajímat o sebe, jako člověka.

Potřebujeme tedy vědět:

1) Proč jsme tam kde jsme?

2) Kam jdeme?

Pak dokážeme žít v přítomnosti a pracovat na svém poslání. 


ROZHODNUTÍ

DRUHÁ FÁZE


Pokud se tedy rozhodneme plně prožívat přítomnost, začneme se zajímat o všechny oblasti:

MINULOST, BUDOUCNOST a následně PŘÍTOMNOST. Znamená to tedy, že potřebujeme vědět:

V přítomnosti, tedy každý den, děláme rozhodnutí. Rozhodnutí udává směr naší cestě a tvoří naši budoucnost. Naše rozhodnutí mohou vycházet z lásky a nebo ze strachu. Pokud vychází z lásky jsou lehké a my cítíme, že něco máme udělat a možná, proto nemáme ani vysvětlení, ale jsme šťastni...cítíme, že jsme to my. 

Kde žijeme?

Pokud žijeme v okruhu lidí, kde nám není dobře můžeme to změnit naším rozhodnutím. Buď se rozhodneme okruh změnit a to můžeme udělat několika způsoby (třeba otevřenou komunikací) a nebo se rozhodneme z tohoto okruhu vyskočit a začneme si vytvářet kolem sebe nový. 

Někdy jsme se nerozhodli svobodně a bylo rozhodnuto za nás a třeba právě proto nám není v okruhu dobře.

My si, ale můžeme vybudovat nový okruh. Nejdříve si tedy uvědomíme:

1. Jestli žijeme tak, jak chceme a nebo chceme žít jinak?

2. Rozhodneme se pro změnu

3. A začneme dělat postupné a klidné kroky, které změnu zahájí


A proto se nabízí otázka: 

Jak?

Každý bude mít kroky jiné, podle toho v jaké životní fázi se nachází, ale důležité je vědět KDO JSME a PROČ a KÝM CHCEME BÝT a jak k tomu dojít.


"Já začínám u toho, že jsem VDĚČNÁ za všechno, co už ve svém životě mám.

Dělám věci, které miluji a zároveň nacházím lásku ve všem co dělám."


Jakmile tedy propojíme tyto oblasti a pochopíme, jak na nich můžeme pracovat nacházíme rovnováhu v každém dni a současně tak v celém našem životě.


"Pojďme tedy nalézt životní rovnováhu a dát našemu životu smysl.

Cesta vede k nalezení poslání."

s láskou em