Gestalt Theatre terapie s prvky improvizace

09.03.2019

Osobní rozvoj skrze improvizaci a terapii pohybem

Navštívila jsem otevřený workshop Gestalt Theatre v brněnském prostoru Zázemí. Tento workshop mě zaujal hlavně proto, že mám ráda improvizaci, práci s tělem, pohyb a osobní rozvoj.


"Díky pohybu můžeme léčit tělo, ale i duši."


Gestalt Theatre bych zařadila mezi Mindfulness techniku, která je vhodná pro kohokoliv, kdo se potřebuje více zpřítomnit a přenést se do okamžiku tady a teď. Jako "bonus" můžete pochopit některou vaši niternou část či bolest a nebo třeba překonat svůj strach či odbourat některý svůj blok.

Co je to Gestalt Theatre?

Jedná se o propojování principů Gestalt přístupu a dramatických technik v rámci osobnostně rozvojového kurzu. Jako nástroje využívá divadelní techniky, především improvizaci a rolové hry, hudbu, pohyb či relaxační techniky.

Průběh workshopu?

Workshopem nás provázel lektor/psychoterapeut/spoluzakladatel terapeutického centra Zázemí, Tomáš Andrášik. Tomáš byl velmi příjemným průvodcem celého workshopu. Působil na mě klidným a vyrovnaným dojmem.

Workshop byl 3hodinový a sešlo se nás asi 10 účastníků. Na začátku jsme se seznámili, za pomocí jednoduchých pohybových aktivit. Krátce jsme se představili a sdělili si své očekávání (pokud jsme nějaké měli). Vzájemně jsme se tak na sebe naladili.

A šli jsme do toho:)

Otevřený workshop byl hodně o pohybu, práci s tělem a emocemi. Pracovali jsme chvíli samostatně, ale zároveň s vnímáním celé skupiny a potom spíše ve dvojicích. Což se hodilo i vzhledem k tématu workshopu, kterým bylo téma Polarity.

Možnosti kurzů?

1) Otevřené workshopy Gestalt Theatre

Jestli Vás zajímá, zda je Gestalt Theatre pro Vás, doporučuji navštívit Otevřené workshopy, které se konají většinou 1x měsíčně a jsou vždy na určité téma.

Sebezkušenostní a růstová skupina 

Pokud by Vás zaujal osobní rozvoj pomocí principů Gestalt Theatre, tak můžete navštěvovat pravidelné kurzy, které probíhají 1x týdně. odkaz zde

Workshop setkání se strachem

Víkendový sebezkušenostní workshop Gestalt Theatre, prozkoumání tématu strachu.


Přeji Vám krásný přítomný den Em

příběh níže...

Příběh Em...

Tento týden pro mě byl velmi energeticky náročný. Mé tělo bylo vyčerpané, ale duše chtěla věnovat pozornost hodně věcem a tak jsem se opět snažila najít rovnováhu. Jak přijmout sebe a svoji únavu a nenutit se do činností, které prostě nejsou v souladu s touto energií.

Celkem se tedy hodilo téma "Polarity", které nás provázelo na workshopu Gestalt Theatre. Mohla bych opět spekulovat, proč mě má intuice vedla vyzkoušet tento kurz, myslím si, že důvodů bylo více. Když jsem dorazila do Zázemí, tak pro mě bylo hned prvním překvapením setkání s mým kamarádem Martinem (ze studentských let) a setkání s kamarádkou Evčou (z rétoricko-hlasového kurzu). Měla jsem takovou radost, že vidím tyto úžasné lidi, že moje energie dne vzlétla o několik stupňů výše. Mám ráda tyto náhodně-nenáhodné setkání. 

Přemýšlela jsem nad tím, jak moc je pro nás důležité téma polarity. Co všechno si pod tímto pojmem představíme. Na workshopu jsem měla možnost pochopit jednu svou polaritu:

Míša je: sebezraňující x milující sama sebe

Měla jsem možnost prožít si přechod mezi těmito mými polaritami (pohybem, hrou a prožitkem). Byl to úžasný čas. Je to pro mě momentálně hodně aktuální téma, které se proplétá mým životem ve všech jeho aspektech. Vyzkoušela jsem si obě role a přechod mezi nimi. Pak jsem se snažila najít místo, kde se cítím nejlépe.

AHA moment: Zjištění, že v roli sebezraňující Míši mi už není tak špatně, jako dříve, pro mě bylo nádherné. Řekla bych, že dřív jsem se měla ráda pouze, když jsem byla šťastná, radostná a veselá. V poslední době se, ale intenzivně trénuji v tom, dokázat přijmout Míšu i ve smutných náladách. Tedy, když je mi smutno, úzko nebo se prostě v nějakou chvíli nemám ráda.

Cílem sebelásky je pro mě: Milovat se kdykoliv bez posuzování a hodnocení. Dovolit si prožít vztek, smutek a lítost. 

"Pokud si dovolíme prožívat negativní emoce, zjistíme, že i negativní emoce si dokážeme užít. Nemusíme v ní však zůstávat dlouho. Stačí ji přijmout, procítit, poděkovat a nechat odejít. Důležité je, abychom je nepředávali dál, ale ani neuchovávali v sobě."

Přeji Vám, abyste porozuměli, co Vám říkají Vaše emoce a dokázali s nimi pracovat ve svůj prospěch a také prospěch svého okolí. Nikdo se totiž nechce trápit. Všichni chceme žít šťastně a já věřím, že tak je to správně. Každý máme svou cestu, jak si tvoříme svůj život šťastným životem. Pojďme tedy vykročit a vzájemně se inspirovat:)

s láskou Em