Michaela Dobešová...

Jsem žena, která žije srdcem. Můj život je jednou velkou improvizací a učením. Miluji pestrost lidí a chutí života, a proto ráda objevuji a poznávám svět venku, ale také uvnitř sebe.

Mám ráda hloubku a otevřenost sdílení, kreativní a tvůrčí činnost a spolupráci na projektech, které rozvíjí duši člověka. 

V současné době se věnuji především konzultanské, mentorské a metodické činnosti v projektech, které se zabývají kreativním nebo inovativním vzděláváním. 

Ve své praxi se často věnuji zdravé komunikaci, vytváření bezpečného prostoru, nastavení hranic, práce s emocemi a reflexí.

Příběh aneb proč EM...

Em byla velmi živé, radostné a tvořivé dítě. V průběhu dospívání a růstu se učila o světě kolem sebe. Často to však bylo hodně o tom, co by se mělo a nemělo, co je správné a co špatné. Nikdo Em však neučil o druhém světě, o světě, který je uvnitř každého z nás. Je to svět hluboké moudrosti a pravdy,  a naším úkolem je ho nalézt a začít žít. 

Em se vydala na cestu hledání a svůj nový, vnitřní svět začala prozkoumávat. Před naším zrakem je tento svět často skryt, ale každý jej máme možnost cítit.

Během cesty se potkávala se světlými, ale i stinnými stránkami, díky kterým se v tomto novém světě začala cítit doma. Nyní už je velká, ale i přesto se do vnitřního světa často vrací. Někdy pro odpovědi na své otázky, jindy pro trochu inspirace a radosti.

...ze zákulisí, co byste mohli chtít vědět...

...žiju školu života (učím se celý život a skládám jednotlivé střípky do své mozaiky)

...studovala jsem gymnasium, grafickou školu a pedagogické minimum

...aktuálně jsem v terapeutickém výcviku Terapie Zážitkem

...absolvovala jsem např.: Kurz mentorských dovedností, Kurz Respektovat a být respektován, Kurz Hejného matematiky, Kurz intuitivní pedagogiky, Výživového poradce, Podnikatelských dovedností,...

...cestou jsem prošla workshopy jako jsou...Playfight, dechové techniky a otužování, Gestalt Theatre terapie s prvky improvizace, Herecké Kurzy, Divadelní improvizace, Meditativní zpěvy, Ženské a poradní kruhy, Vedené taneční lekce, Arteterapie, Rétoricko-hlasový kurz

...jsem prožitkový typ člověka a proto miluji učení všemi smysly

"Každý den děláme kroky, které nás posouvají kupředu. Někdy jsou větší, viditelnější, jindy je sotva postřehneme, takže se nám zdá, že stojíme.

Nestojíme, jen odpočíváme před dalším velkým krokem."

Děkuji za váš čas

s láskou em