Michaela Dobešová...


Můj život je jednou velkou improvizací a učením. Ráda pozoruji a poznávám svět uvnitř a skrze něj se dívám na svět venku. 

Vyživuje mě otevřenost, hloubka sdílení a tvůrčí činnost. Baví mě kreativní a tvůrčí spolupráce na projektech, které si kladou za cíl rozvoj člověka. 

V rámci tvůrčích projeků je mým cílem/záměrem, propojovat vnitřní svět s vnějším, což se mi daří třeba právě skrze tvorbu značek klientů.

Klient přináší obsah, společně zvědomujeme vnitřní hodnotu a tvoříme "vnitřní otisk", který následně zabaluji (kreslím/maluju/tvořím) do formy, kterou bychom mohli nazvat logem nebo značkou klienta.

To co je pro mě nejdůležitější je pozornost a vnímání k celému procesu tvorby, od vize, přes vnitřní prožitky, až k finální realizaci. 

Očima em...

Em byla velmi živé, radostné a tvořivé dítě. V průběhu dospívání a růstu se učila o světě kolem sebe. Často to však bylo hodně o tom, co by se mělo a nemělo, co je správné a co špatné. Nikdo Em však neučil o druhém světě, o světě, který je uvnitř každého z nás. Je to svět hluboké moudrosti a pravdy,  a naším úkolem je ho nalézt a začít žít. Stát se hrdiny svých vlastních příběhů, vědomými tvůrci.

Em se vydala na cestu hledání a svůj nový, vnitřní svět začala prozkoumávat. Před naším zrakem je tento svět často skryt, ale každý jej máme možnost cítit. A tak i Em začala pomalu procitat a objevovat jej.

Během cesty se potkávala se světlými, ale i stinnými stránkami, díky kterým se v tomto novém světě začala cítit doma. Nyní už je velká, ale i přesto se do vnitřního světa často vrací. Někdy pro odpovědi na své otázky, jindy pro trochu inspirace a radosti.

"A tak pojďme nahlížet do svého vnitřního světa a žít životy hrdinů a hrdinek, vědomých tvůrců."

...ze zákulisí aneb co by vás mohlo zajímat...

"Žiju školu prožitkem" ..učím se celý život a skládám jednotlivé střípky do své mozaiky...


v minulosti


...studovala jsem gymnasium, uměleckou školu grafickou a pedagogiku

...absolvovala jsem např.: Kurzy mentorských dovedností, Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogiky, Hejného matematiky, Výživového poradce, Podnikatelských dovedností,...

...cestou jsem prošla workshopy jako jsou...Gestalt Theatre terapie s prvky improvizace, Arteterapie, Terapeutické semináře na PVŠPS, Rétoricko-hlasové kurzy, Herecké Kurzy, Divadelní improvizace, Meditativní zpěvy, Hlasonauti, Ženské a poradní kruhy, Vedené taneční lekce, Playfight, dechové techniky a otužování

aktuálně


...výcvik Systemických konstelací

..studium metodický kurz Cesta hrdiny 

...terapeutický výcvik Terapie Zážitkem

...věnuji se především konzultantské, mentorské a metodické činnosti v projektech, které se zabývají kreativním a inovativním vzděláváním

...ve své praxi se často věnuji zážitkové pedagogice, zdravé komunikaci se sebou i druhými, vytváření bezpečného prostoru, nastavení hranic, práce s emocemi, zdroji a reflexí

...spolupracuji v projektech: Eduzměna, Začni Učit, MP Education, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

...autorské projekty: NašeVaše Říše, Tvorba a konzultace Očima em

"Každý den děláme kroky, které nás posouvají kupředu. Někdy jsou větší, viditelnější, jindy je sotva postřehneme, takže se nám zdá, že stojíme.

Nestojíme, jen odpočíváme před dalším velkým krokem."

Děkuji za váš čas