Michaela Dobešová...

Můj život je jednou velkou improvizací a učením. Mám ráda pestrost lidí a chutí života, a proto ráda pozoruji a poznávám svět venku, a díky tomu objevuji svět uvnitř sebe.

Mám ráda otevřenost a hloubku sdílení, vyváženou humorem a lehkostí. Baví mě kreativní a tvůrčí činnosti a spolupráce na projektech, které rozvíjí duši člověka. 

Očima em...

Em byla velmi živé, radostné a tvořivé dítě. V průběhu dospívání a růstu se učila o světě kolem sebe. Často to však bylo hodně o tom, co by se mělo a nemělo, co je správné a co špatné. Nikdo Em však neučil o druhém světě, o světě, který je uvnitř každého z nás. Je to svět hluboké moudrosti a pravdy,  a naším úkolem je ho nalézt a začít žít. 

Em se vydala na cestu hledání a svůj nový, vnitřní svět začala prozkoumávat. Před naším zrakem je tento svět často skryt, ale každý jej máme možnost cítit.

Během cesty se potkávala se světlými, ale i stinnými stránkami, díky kterým se v tomto novém světě začala cítit doma. Nyní už je velká, ale i přesto se do vnitřního světa často vrací. Někdy pro odpovědi na své otázky, jindy pro trochu inspirace a radosti.

...ze zákulisí aneb co by vás mohlo zajímat...

"Žiju školu prožitkem" ..učím se celý život a skládám jednotlivé střípky do své mozaiky...


v minulosti


...studovala jsem gymnasium, uměleckou školu grafickou a pedagogiku

...absolvovala jsem např.: Kurzy mentorských dovedností, Respektovat a být respektován, Intuitivní pedagogiky, Hejného matematiky, Výživového poradce, Podnikatelských dovedností,...

...cestou jsem prošla workshopy jako jsou...Gestalt Theatre terapie s prvky improvizace, Arteterapie, Terapeutické semináře na PVŠPS, Rétoricko-hlasové kurzy, Herecké Kurzy, Divadelní improvizace, Meditativní zpěvy, Hlasonauti, Ženské a poradní kruhy, Vedené taneční lekce, Playfight, dechové techniky a otužování

aktuálně


...aktuálně studuji na Pražské škole psychosociálních studií a jsem ve výcviku Terapie Zážitkem

...věnuji se především konzultantské, mentorské a metodické činnosti v projektech, které se zabývají kreativním a inovativním vzděláváním

...ve své praxi se často věnuji zážitkové pedagogice, zdravé komunikaci se sebou i druhými, vytváření bezpečného prostoru, nastavení hranic, práce s emocemi, zdroji a reflexí

...spolupracuji v projektech: Eduzměna, Začni Učit, MP Education, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

...autorské projekty: NašeVaše Říše, ŽENAjinak, Tvorba a konzultace Očima em

"Každý den děláme kroky, které nás posouvají kupředu. Někdy jsou větší, viditelnější, jindy je sotva postřehneme, takže se nám zdá, že stojíme.

Nestojíme, jen odpočíváme před dalším velkým krokem."

Děkuji za váš čas