Co získáte?

 • získáte větší jistotu v tom co děláte, budete si za svou prací pevněji stát
 • Vaše značka pro vás bude energetickou podporou toho, co tvoříte

Co můžete očekávat?

 • provedu vás vnitřním procesem transformace a integrace
 • v rámci tvorby otiskneme do vaší značky záměr, který bude podporující na vaší další cestě

"Po celou dobu tvorby se budeme zaměřovat nejen na výsledek a konkrétní vizuál značky, ale pozornost budeme věnovat i procesu."

..tomu, co se děje tady a teď...vnitřním impulzům, obrazům, emocím, které k nám budou přicházet (vše budeme "brát do hry", někdy je uznáme, jindy necháme odejít nebo transformujeme)

Jak spolupráce probíhá?

 1. Úvodní konzultace - naladění (proč a jak)

 2. Konzultace - jdeme hlouběji (mapování)

 3. Kalkulace - příprava, sbírání podkladů, první náčrty, vize,..

 4. Návrhy a Realizace

 5. Závěrečná konzultace - vize dalších kroků + reflexe

 • 1hod                     1200,-
 • 2-3hod                 2400-3600,- 
 • dle zakázky
 • dle kalkulace
 • 1-2hod                 1200-2400,- 

Podrobněji...

1. Úvodní konzultace - naladění (proč a jak)

 • forma nezávazné konzultace, kde probereme vše ohledně naší spolupráce
 • setkání může proběhnout formou online/offline dle preferencí 


2. Konzultace - jdeme hlouběji (mapování)

 • setkání probíhá formou rozhovoru + jiných zážitkových forem (brainstormujeme, kreslíme, jdeme do představ, ať už skrze vizualizaci, imaginaci nebo jinou tvůrčí formu)
 • konzultací vás provedu není nutná příprava (pokud nevyplyne z předešlého setkání)

3. Kalkulace - příprava, sbírání podkladů, první náčrty, vize,..

 • v této fázi se tvoříme zakázku, domlouváme se na podmínkách a spolupráci

4. Návrhy a Realizace

 • po vzájemné dohodě zasílám první návrhy, realizujeme

5. Závěrečná konzultace - vize dalších kroků + reflexe

 • závěrečná konzultace slouží k ukotvení, ohlédnutí a zhodnocení cesty a možné stanovení si dílčích kroků

Těším se na společnou cestu